dilluns, 24 d’agost de 2009

sobre les Bandes de Caçadors-recol·lectors

Moltes són les característiques de les bandes i en podem parlar. Una d'elles es que justament el parentiu és l'element integrador de la societat i la família esdevé la principal estructura de poder, en el sentit més estricte de jerarquia i de dominació tant de genere com generacional.
Ho comento perquè semblaria que a una entrada anterior, deia d'Aranzadi que defensava una opció personal de caçadors-recol·lectors on ni la familia fos una estructura de poder.
És un ideal de societat, perquè el poder de les jerarquies i la dominació d'un individuu sobre altres ja el trobem als primats, no diguem als grans primats. Cal suposar que ell ho deia perquè era una societat més igualitària i on no hi havia estratificació social, ni poder centralitzat coercitiu, sense exèrcit, policia, ni castes professionals religioses, ni burocràcies administratives, ni estructures judicials. Sembla poc però potser és el màxim grau de llibertat i reciprocitat més gran que mai ha tingut la humanitat. Es clar que ell suprimiria encara el parentiu, això ja seria una mena d'Arcadia que possiblement mai no ha existit.